Avís legal i política de privacitat

 

CONDICIONS D'ÚS

La pàgina web http://www.setsetset.cat és titularitat de Setsetset Associació Cultural, amb domini social a Av. Francesc Macià, 66, d'Esparreguera (08292) i amb CIF G59180372.

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de Setsetset Associació Cultural o d'algun organisme vinculat a aquest, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a Setsetset Associació Cultural.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents: Només està autoritzat l'ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts. Setsetset Associació Cultural no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents de Setsetset Associació Cultural.

Setsetset Associació Cultural no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi. En cap cas les cookies o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Emmagatzematge de dades

Setsetset Associació Cultural els informa que, acomplint l'establert en l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), les dades de caràcter personal que ens proporcionin mitjançant la nostra pàgina web, així com les dades a les qual Setsetset Associació Cultural accedeixi com a resultat de la seva navegació, consulta, o sol·licituds realitzades mitjançant la pàgina web setsetset.cat seran recollides en un fitxer del qual és responsable Setsetset Associació Cultural.

L'usuari del web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza Setsetset Associació Cultura a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment del web, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

L'usuari del web que facilita dades de caràcter personal a Setsetset Associació Cultura resta assabentat que podrà exercir davant la mateixa els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que estableix la LOPD, dirigint-se a Setsetset Associació Cultural, av. Francesc Macià, 66, d'Esparreguera 08292 (Barcelona), a setsetset@gmail.com o al telèfon 618.313.899.

Cessió de dades

Setsetset Associació Cultural no cedirà les seves dades de caràcter personal a terceres parts.

Setsetset Associació Cultural garanteix que les dades subministrades no seran accessibles per cap persona aliena a Setsetset Associació Cultural i que aquestes només seran mostrades a sol·licitud del seu propi titular, sempre que estigui degudament acreditat.

Canvis en la política de privacitat

Qualsevol canvi en la Política de privacitat li serà comunicat a través d'aquesta secció i tindrà vigor des de la seva efectiva publicació en aquesta pàgina.

Setsetset Associació Cultural es reserva el dret de modificar, actualitzar o adaptar la present política de privacitat a qualsevol canvi legislatiu o interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.