Què se n'ha fet de la finestra gòtica?

Al carrer Gran número 40 hi havia aquesta finestra gòtica del segle XVI. Han fet obres i ha desaparegut?

per Josep Ràfols

Cultura, Urbanisme, Societat, Esparreguera, A fons, Patrimoni

Finestra gòtica, segle XVI, protegida en el Catàleg de la Generalitat de Catalunya
Finestra gòtica, segle XVI, protegida en el Catàleg de la Generalitat de Catalunya

Quan van començar les obres s'hi va fer un parament que la tapava, algunes persones que valoren el patrimoni arquitectònic, van manifestar la seva preocupació davant l'Ajuntament per por que no es respectés aquesta peça catalogada com a protegida.

L'Oriol Achón, membre del Col·lectiu de Recerques, va fer aquest escrit a l'arquitecte municipal:

Hola Gloria, 
Et faig arribar diferents documents […] Per una altra banda, vaig veure que es venen diferents cases catalogades del carrer Gran, i que una –la Casa Montoriol– està tapada amb una bastida. Aquest document correspon a la fitxa 22 del Catàleg de Patrimoni de la Generalitat, on consta la finestra com a protegida. Espero que et sigui d'utilitat per evitar la seva destrucció. Igualment et faig arribar un treball de la Diputació de Barcelona, el mapa del Patrimoni local d'Esparreguera, de Josefa Huertas i l'annex de les fitxes on hi ha el catàleg de la Generalitat, entre d'altres.

Si em poguessis dir quin projecte hi ha pensat per a Cal Montoriol, podria donar-te la meva opinió sobre que caldria fer en l'àmbit patrimonial. 
Atentament

Oriol Achón, arqueòleg 

L'Andreu Sitjar, regidor de Cultura del primer Ajuntament democràtic i que va fer una tasca encomiable, m'explicava: 

"El mateix dia de Sant Jordi vaig entrar al registre municipal una carta dirigida a l'alcalde demanant la urgent revisió d'aquest vestigi medieval, com que dubto del seu resultat positiu, convindria fer una visita a l'alcalde per part del grup de recerques per accelerar (si hi som a temps) la conservació de la finestra. A la constructora li convé no trobar cap impediment.”

Jo mateix, en nom del Col·lectiu de Recerques, escrivia a la regidoria de Cultura i a la d'Urbanisme:

“En el carrer Gran número 40 estan fent unes obres i, si la memòria no em falla, darrere el parament que amaga la façana hi ha aquesta finestra gòtica del segle XVI, de la qual us adjunto fotografia. 
Suggereixo que es mantingui aquesta finestra i que no es malmeti per les obres. 
Esperant una resposta, s'acomiada.”


Sembla que l'única resposta que hi ha hagut ha estat la de l'arquitecte municipal dirigida a l'Oriol Achón, dient que ella no s'havia fet càrrec d'aquesta llicència i que no en sabia res.

Ni el Col·lectiu de Recerques, ni l'Andreu Sitjar, ni jo personalment hem tingut cap resposta. 

Què se n'ha fet de la finestra? Algú del nostre Ajuntament vetlla per la conservació del patrimoni?

La finestra del XVI catalogada a l'inventari de la Diputació i la Generalitat de Catalunya

Comentaris

Antoni Muñoz Franch Esparreguera
2.

Actualment encara es pot veure la finestra gòtica del carrer Gran, 40 al Google Maps. Aprofiteu-ho.

Josep Maria Brunet
1.

Plenament d'acord amb l'article d'en Josep Ràfols referent a la finestra gòtica de la Casa Montoriol del C/ Gran, 40. Crec que, des de l'Ajuntament, algú ha de vetllar per la conservació del patrimoni; dintre dels requisits per a la concessió d'una llicència d'obres, és ben evident que cal tenir en compte tot un protocol, entre el qual hi ha d'haver la preservació de tot allò que està catalogat. Espero i desitjo que aquest consistori lliuri una resposta adient als precs formulats.


Comenta aquest article