L'Ajuntament té un superàvit de més de 6 milions d’euros

El dijous 20 de març, durante el ple, el Batlle i a la vegada regidor d’hisenda, Joan-Paül Udina, afirmava que el romanent de tresoreria de l’exercici 2013, era de més de 6 milions d’euros (3,9 milions eren del romanent de l’exercici 2012).

L'alcalde ha explicat que l’Ajuntament té problemes legals per utilitzar aquesta extraordinària quantitat per endreçar la Vila. Aquesta quantitat de diners equivaldria a 1000 milions de les antigues pessetes i més que el que va costar el pont de la Plana, que van ser 4 milions d’euros.

Conscient que és una quantitat molt important i que és gairebé immoral no utilitzar aquests diners donat l’estat de molts indrets de la Vila, Udina va proposar al plenari resolucions que permetessin desbloquejar aquesta lamentable situació - tenir superàvit i no poder-lo utilitzar- La majoria de l’oposició, enlloc d’ encoratjar-lo,  va abstenir-se per tal que quedessin aprovades aquestes mocions.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article