El castellà –com a llengua– discriminat?

Sembla ser que hi ha un procés –ara tot són processos –del que se’n podria anomenar, a nivell lingüístic, antiimmersió. Evidentment, l’Asamblea por una Escuela Bilingüe, que és qui l’ha obert, no l’anomena així. Per a qui no n’estigui al corrent, ve a ser una revisió que farà aquesta entitat d’uns 2000 projectes lingüístics, que tots el centres educatius van presentar al departament d’Educació, per tal de detectar, no si l’ensenyament va bé o no, no si a l’acabament de l’escolaritat les competències lingüístiques de l’alumnat són les adients, no si els nois i noies s’hi senten bé, a llurs centres; res de tot això!, tan sols es pretén inspeccionar si s’incompleix la llei d’impartir el 25% de l’ensenyament en castellà, tal i com obliguen les diferents sentències judicials. Segons l’esmentada “Asamblea”, no reclamen una “immersió lingüística en llengua castellana”, sinó garantir que aquesta llengua tingui més pes del que té actualment –segons diuen– a les escoles.

L’Asamblea, juntament amb l’entitat Impulso Ciudadano (us sona aquest nom?), un cop revisats els projectes lingüístics i posant “dades objectives” del que fa temps que denuncien, volen informar al Defensor del Poble i al Parlament Europeu de les anomalies on es fa palesa “la discriminació” del castellà a les escoles. 

Actualment, el Departament ha presentat un nou model lingüístic que ve a flexibilitzar l’ensenyament de la llengua, de tal manera que es puguin incrementar les classes de/en castellà en ambients catalanoparlants molt accentuats, o bé a l’inrevés, que es reforci el català en àmbits castellanoparlants. De fet, aquesta va ser la filosofia que inspirà el Projecte de Normalització Lingüística de l’any 1980 i, més concretament, el d’Immersió de l’any 1983, que per cert s’experimentà com a pilot a Santa Coloma de Gramenet i que després s’estengué, poc a poc,  per tot el país.

Doncs bé, el nou model tampoc no és de grat de les entitats esmentades. Deploren que la llengua vehicular sigui la catalana, cosa que, “de facto”, si han visitat algunes escoles, i especialment instituts, queda ben clar que no és tant així; no és gens d’estranyar que s’imparteixi Tecnologia, Física i Química o Matemàtiques, posem per cas, en castellà. I no passa absolutament res!

T’entristeix, alhora que et rebenta, veure com un projecte educatiu d’alta volada en el tractament de llengües minoritzades tingui tan bona acollida i que, fins i tot, es consideri modèlic a Europa, sigui tan recelós per part de qui sembla voler recentralitzar l’ensenyament. Qui ho  havia de dir! La llengua, vehicle de comunicació, d’entesa i de cohesió, convertida en arma llancívola de preteses aspiracions polítiques. Això sí que és deplorable!

Que Santa Eulàlia hi faci més que nosaltres. Visca!