“L’hora ja ha sonat!” Consolidant la banda sonora de La Passió

Com bé saben tots els col·laboradors que fan possible La Passió d’Esparreguera, la música original del compositor esparreguerí Josep Borràs fa que la nostra sigui l’única Passió amb música en directe. La banda sonora –interpretada per cor, orquestra i orgue- permet que les gairebé cinc hores de funció tinguin un caràcter èpic i emotiu i que, com succeeix a l’òpera, les diverses trames argumentals i personatges tinguin els seus propis distintius sonors, és a dir, els seus leitmotivs.
La temporada passada un grup de músics de la JOCPE, la Jove Orquestra de Cambra de la Passió d’Esparreguera, es van unir a l’històrica Orquestra de La Passió, per tal de reforçar-la durant cadascuna de les deu representacions anuals del drama esparreguerí. La JOCPE, a banda de participar a La Passió, efectua tres concerts per temporada (Tardor, Reis i Festa Major d’estiu), amb els quals recapta el taquillatge suficient per assumir el cost de les dietes dels músics professionals que contribueixen a que la música de La Passió soni en directe i com es mereix. D’aquesta manera el Patronat de La Passió no ha d’assumir el cost de l’orquestra i l’espectacle pot seguir essent completament elaborat per voluntaris.
No podem estar més satisfets de veure quela JOCPE funciona, que el projecte ja ha iniciat la segona temporada i que disposem d’un públic fidel. I no podem estar més contents de copsar com joves professionals de la música poden exercir el seu ofici i que els nostres companys dels altres equips de La Passió –tècnics, actors, tramoies, vestuari...- i els espectadors, poden gaudir de la música del mestre Borràs dia rere dia.
Recentment, un acord entre l’Ajuntament d’Esparreguera, La Passió d’Esparreguera i l’Associació JOCPE –que hem fundat a finals de 2015- assegura que el projecte sigui un èxit.La regidoria de Cultura, Festes i Entitats destina una part del seu pressupost a finançar els tres concerts; La Passió cedeix la Sala Gran a la JOCPE per a fer-hi la seva temporada; i la JOCPE programa concerts orquestrals de qualitat al Teatre de La Passió i fa que la música soni en directe a La Passió. Tres institucions i un munt de públic que s’uneixen per un objectiu comú: música en directe a La Passió més espectacular. Teatre, música, l’argument més universal i la força de tot un poble: l’espectacle total de Catalunya!

www.jocpe.cat

Nota: Article publicat prèviament a la revista "Al peu de la Creu", editada pel Patronat de La Passió d'Esparreguera.