Projecte de Remodelació de les Festes de Santa Eulàlia d'Esparreguera

Des de la Federació d’Entitats de Cultura Popular i Tradicional Catalana d’Esparreguera, conjuntament amb el Col·lectiu de Comerços d’Esparreguera i La Passió d’Esparreguera, s’ha iniciat un projecte de remodelació del model festiu i cultural esparreguerí d’hivern, en conseqüència, la remodelació de la Festa Major d’Hivern i la Fira comercial. Es vol impulsar un conjunt d'actes al voltant de la festivitat de Santa Eulàlia, 12 de febrer, dia de la patrona, d'Esparreguera, i així intentar consolidar un nou calendari festiu.

Les celebracions i festivitats, com totes les manifestacions vives, canvien i prenen noves formes al llarg dels anys. Generalment, encara que canviï el format, trobem certes expressions que es mantenen. Per exemple, podem trobar el cas de les Caramelles, que en l'actualitat s'ha augmentat els dies que es realitzen, com també trobem una modificació de les lletres que es canten, ja que avui en dia ja no només es canta entorn la resurrecció de Jesucrist i la vinguda de la Pasqua, sinó que també s'ha passat a reivindicar la llibertat de Catalunya. Un altre exemple pot ser el cas de les cavalcades de Reis, que avui dia, aquestes festes es poden veure arreu del territori i de forma laïcitzada. És a dir, la tendència festiva és transformar la tradició d'origen religiós cap a unes manifestacions de caràcter laic, emperò no hem d'oblidar pas el seu origen.

En el cas de la Festa Major d'Estiu d'Esparreguera, també podem observar aquesta desvinculació de la simbologia religiosa, i més en el sentit pel qual se celebra Festa Major. Fins a principis del segle XX, la vila va celebrar amb gran emoció (segons notes de premsa de l'època) la processó de Santa Eulàlia, i que encapçalat per les autoritats municipals, una orquestra i l'històric ball de bastons sortien en comitiva fins a arribar a l'Església Parroquial i allà s'hi oferia completes en honor a Santa Eulàlia. Malauradament, després de la Guerra Civil, amb la pèrdua del ball típic de bastons d'Esparreguera, i la crema del temple, es va acabar de desdibuixar el seguici de la patrona. Tot i això, es va seguir celebrant l'ofici de Santa Eulàlia i cantant els goigs en honor seu (avui en dia encara es canten els goigs adaptats pel Mestre Monné des de principis del segle xx). Passada la Guerra Civil, el Patronat va incorporar nous elements festius (cercolets, ball de cintes, ball de bastons…) tot i que van durar pocs anys i no tenien una base històrica local. No és fins cap a la meitat dels anys seixanta que l'Ajuntament va fer un gir i van decidir comprar la primera parella de gegants de la vila, procedents del barri de Santa Caterina d'Igualada (tot i que també, cap a finals dels anys vuitanta l’ajuntament de l’època els va deixar fer malbé a la intempèrie en un magatzem municipal). Un cop acabat el règim, va ser una època de cercaviles teatrals organitzades per l’administració i és on també van començar a aparèixer petits intents de recuperar i crear cultura popular per part de diverses entitats. Alguna d’aquestes iniciatives, es va consolidar com a colla, fins a arribar a l’any 2009 que es va crear la FEDE d’Esparreguera tot integrant a quatre entitats de cultura popular tradicional.

La FEDE des del 2011 és qui s’encarrega d’organitzar i gestionar la cercavila tradicional de Festa Major. Una cercavila de caràcter aconfessional, però que remet a la tradició. Com veiem, no pretenem fer una exaltació eclesiàstica ni religiosa, sinó que mitjançant la recuperació d'actes, amb funcions clares i tot reivindicant un patrimoni cultural, ens permet trobar el moment col·lectiu de reafirmar-nos com a poble, de sortir al carrer i compartir els valors identitaris, comunitaris, de solidaritat, tolerància i llibertat.

La proposta que s’ha presentat, neix de la necessitat de remodelar del model festiu d'Esparreguera, envers la Festa Major d'Hivern - Santa Eulàlia- i l'actual Fira Modernista (anteriorment Medieval). Ens trobem que des de les entitats de la Fede d'Esparreguera, cada any, ens és més costós efectuar actes al nucli antic de la vila, a causa de les aglomeracions en hores punta que la mateixa fira comporta, com les dificultats que ens crea aconseguir espai entre els visitants i paradistes per poder realitzar de forma satisfactòria, segura i còmoda les activitats pròpies de la Festa Major. Amb una mirada crítica, pensem que la fira no ha arribat a arrelar al teixit social local. I un dels motius més evidents és que el passat modernista d'Esparreguera és pràcticament inexistent, la qual cosa provoca que sigui un esdeveniment cada any més fred i distant.

El projecte està dividit en dues fases. La primera recau en la remodelació i creació d'una "Festa Major" d'estil tradicional, amb un programa comprès entre divendres i diumenge previ a la diada de la patrona amb activitats matí i tarda, i completat amb tot d’actes el dia de la patrona. La segona part de la proposta fa referència a la transformació de la Fira Comercial Modernista-Noucentista cap a un festival cultural enfocat en el passat teatral de la vila, és a dir, de La Passió, la qual serviria per impulsar i dinamitzar el comerç local a banda de divulgar el patrimoni teatral i cultural d'Esparreguera.

El programa d'actes que ens proposem per les Festes de Santa Eulàlia girarà entorn de la festivitat de Santa Eulàlia i amb l’element del “Foc”, entenent-lo de manera simbòlica com a punt clau del seu martiri. L'objectiu emperò no és una exaltació i devoció al fet religiós, sinó que agafant l'origen festiu català i el sentit de la cultura popular tradicional, no podem obviar-lo. És per això que la majoria d'esdeveniments se centraran al voltant de l'Església i la seva plaça i durant totes les festes la pirotècnia i el foc tindran un gran paper.

Per tots aquests motius, s'ha mirat també de dignificar la celebració de la patrona en el seu dia, festiu local, on es planteja la creació d’una nova cercavila de vespre que acabarà al vestíbul de l’església.

Amb tot això, creiem que oferim una proposta engrescadora, sentida i volem apuntar que aquest projecte festiu, és la primera part del nou projecte cultural i festiu d'Esparreguera envers l'actual model (aparentment inexistent), la qual ha d'evolucionar, assentar-se i adoptar nous actes, però que ens servirà per formalitzar un inici d'una nova festa, pensada per quedar-se i consolidar-se i que amb poc temps els esparreguerins se la puguin fer seva.

 

Joan Tejedor Baltasar
President de la Federació d’Entitats de Cultura Popular i Tradicional Catalana d’Esparreguera.