Qui som

777 comunica (setsetset.cat)

la revista degana d’Esparreguera
#orgulldeserpremsacomarcal

  

Edita

Setsetset Associació Cultural

(febrer-1990)

Esparreguera 

 

Director i cap de redacció

Àlex Casanovas
 

Cap de cultura

Gerard Bidegain

Cap d’esports

Albert Pedrol

 

Coordinació

Carme Paltor

Consell de Redacció 

Carlos Ortí

Oriol Esteve

Pep Llopart

Gerard Bidegain

Albert Pedrol

 

Consell d’Opinió 

Josep Maria Brunet

Carles Reyés

Enric Gili

Josep Ràfols

Josep Paulo

Antoni Puig

 

Opinió

Carles Reynés

Josep Maria Brunet

Teresa Prats

Gerard Bidegain

 

Col·laboradors

Maria Montoriol

Joana Llordella

Paquita Vives

Anna Prats

Eloi Mestre

 

Correcció

Josep Maria Brunet

 

Disseny i maquetació

Carme Paltor

Pep Llopart

Disseny portada

 Pep Llopart

 

President del consell d’administració

Oriol Esteve

Gerent

Antoni Puig

 

Publicitat i subscripcions

setsetset1@gmail.com

 

Web

www.setsetset.cat

Correu electrònic

setsetset1@gmail.com

Impressió

A3copiseny

Dipòsit legal

B-18828-13

 

Punts de venda

Quiosc El Diari

La Màquina d’Escriure

 

setsetset (l'actualitat dels pobles de Montserrat) i el web setsetset.cat

són membres de 

l’Associació Catalana de Premsa Comarcal
#orgulldeserpremsacomarcal